HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Wielkopolskie obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
W siedzibie firmy Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o. w Kole - laureata XXV edycji ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w 2018 r. i zdobywcy statuetki „Mecum Tutissimus Ibis”. odbyły się 24.04.2019 r. wielkopolskie obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Organizatorami obchodów byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, firma Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o. w Kole oraz Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Koninie. Wśród gości uroczystości byli: Tomasz Piotr Nowak , poseł na Sejm RP, Krzysztof Witkowski, burmistrz miasta Koła, Zdzisław Nowakowski, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie, Jarosław Lange, przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” w Poznaniu, Bernard Niemiec, przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność” w Kaliszu, Krzysztof Małecki, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych, Krzysztof Antoniewicz, przewodniczący Oddziału Wojewódzkiego Związku Zawodowego Budowlani, przedstawiciele współdziałających z Państwową Inspekcją Pracy organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy, przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych, społeczni inspektorzy pracy. Uroczystość zainaugurowało wystąpienie Magdaleny Krupy, dyrektora generalnego Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o. w Kole, która przedstawiła historię i aktualną działalność zakładu. Następnie Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu, odczytała skierowany do uczestników uroczystości list od Głównego Inspektora Pracy, a następnie w związku z przypadającym w 2019 r. jubileuszem 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy, zapoznała uczestników uroczystości z historią działalności inspekcji pracy w Polsce i Wielkopolsce, a także z bieżącą działalnością Urzędu. Wręczyła także Markowi Krawcowi, zakładowemu społecznemu inspektorowi pracy z Impexmetal SA Aluminium Konin, przyznane przez Głównego Inspektora Pracy wyróżnienie specjalne za działania na rzecz bezpieczeństwa i ochrony pracy. Uroczyste obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy połączono z częścią seminaryjną w której Andrzej Biliński, kierownik działu BHP i ochrony środowiska omówił dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane w Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o. w Kole. Z kolei Piotr Janczewski, prezes zarządu oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Koninie w przedstawił ważną dla każdego pracownika problematykę ergonomii pracy. Na zakończenie obchodów wszyscy uczestniczy uroczystości zwiedzili zakład.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews