HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   DO POBRANIA

Do pobrania: materiały i opracowania dotyczące zasad działania w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020, oraz opracowania i publikacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w wersji elektronicznej.
Filmy

aa
Prezentacje
Ostatnio dodane:
- produkcja: Produkcja: Urząd Statystyczny w Poznaniu
aa
Broszury, wydawnictwa, publikacje
Ostatnio dodane:
Broszura, 52 strony. Warszawa 2012

Publikacja przeznaczona jest dla pracodawców użytkujących maszyny i innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ich użytkowania. Przedstawiono w niej opis minimalnych wymagań technicznych i przykłady działań dostosowawczych, a także obowiązki pracodawcy związane z wyposażaniem stanowisk pracy w maszyny nowe. Podkreślona została rola norm zharmonizowanych w procesie kształtowania bezpieczeństwa użytkowania maszyn. Broszura zawiera też wskazówki pozwalające określić czy przeprowadzona modernizacja maszyny była na tyle głęboka, że maszyna powinna być zakwalifikowana, jako nowa. Zamieszczony tekst to przejrzana i uaktualniona wersja poprzedniego wydania broszury (z roku 2010) według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2012 r.

aa
Prezentacje z I Konferencji Panelowej WSOZZ 2013-2020 Ograniczanie Zagrożeń Zawodowych w Transporcie

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 01.10.2019 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews