HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   DOBRE PRAKTYKI

Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy to skuteczne rozwiązania, które: zostały już wdrożone lub mające charakter innowacyjny, przynoszą wymierne korzyści w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy, możliwe są do zastosowania w różnych zakładach pracy. Jeżeli znasz rozwiązania organizacyjne czy techniczne, które sprawdziły się w praktyce, stosujesz takie rozwiązania w swoim zakładzie i jesteś przekonany, iż sprawdzą się one w innych firmach, pochwal się nimi. My opublikujemy je na naszej stronie.
Pojęcie „DOBRYCH PRAKTYK” według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy EU-OSHA
DEFINICJA INFORMACJI O DOBRYCH PRAKTYKACH

Definicje „dobrych praktyk” stosowane przez państwa członkowskie są różne ze względu na różnice w systemach i prawodawstwie w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, kulturze, języku i doświadczeniach. Dodatkowo różne grupy o różnych zainteresowaniach i poziomach wiedzy mają różne punkty widzenia tematyki dobrych praktyk na poziomie miejsca pracy.

aa
Program REAGUJ w Philips Lighting Poland S.A.
Produkcja: Philips Lighting Poland S.A

Do pobrania: prezentacja [pdf]

aa
Dobre praktyki - Nestlé Polska S.A. Oddział w Kaliszu
Produkcja: Nestlé Polska S.A. Oddział w Kaliszu

Do pobrania: prezentacja [pdf]

aa
Wewnętrzny Konkurs Bezpieczeństwa Pracy jako przejaw dobrych praktyk stosowanych w WIX-FILTRON Sp. z o.o. w Gostyniu
Produkcja: WIX-FILTRON Sp. z o.o.

Do pobrania: prezentacja [pdf]

aa
Dobre Praktyki GSK Pharmaceutical S.A. - bezpieczne i ekologiczne miejsce pracy
Produkcja: GSK Pharmaceutical S.A.

Do pobrania: prezentacja [pdf]

aa
WDRAŻANIE DOBRYCH PRAKTYK W LEŚNICTWIE NA TERENIE WŁAŚCIWOŚCI TERYTORIALNEJ OIP POZNAŃ
Produkcja: mgr inż. Teresa Domżalska St. Inspektor Pracy – Specjalista OIP Poznań

Do pobrania: prezentacja [pdf]

aa
DOBRE PRAKTYKI BHP rozwiązania techniczne i organizacyjne stosowane w Hucie Aluminium Konin
Produkcja: Huta Aluminium Konin

Do pobrania: prezentacja [pdf]

aa
Dobre praktyki w ANDRE ABRASIVE ARTICLES
Produkcja: ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp.k..

Do pobrania: prezentacja [pdf]

aa
Dobre praktyki na przykładzie Volkswagen Poznań
Produkcja: Volkswagen Poznań Sp. z o.o. - partner WSOWPP.

Do pobrania: Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy w VWP-prezentacja

aa
Film instruktażowy „Always Online"
Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy to skuteczne rozwiązania, które przynoszą wymierne korzyści w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy. Polska Izba Gospodarcza Rusztowań wraz z jej członkiem - firmą BIS plettac Sp. z o.o. - specjalizującą się w montażu rusztowań i posiadającą certyfikowane systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy, włączając się w Wielkopolską Strategię Ograniczania Wypadków przy Pracy prezentuje film instruktażowy „Always Online”. Film dotyczy pracy na wysokości przy użyciu podwójnej linki bezpieczeństwa..


aa
Prawidłowy montaż rusztowania
Prezentujemy cykl artykułów dotyczących kwestii związanych z montażem rusztowań. Autorzy tekstów zwracają uwagę na sprawy związane z prawidłowym posadowieniem konstrukcji, ich kotwieniem, stężaniem oraz eksploatacją.

Komunikacja
Kotwienie rusztowań
Pomosty
Posadownie rusztowań
Przeglądy i odbiory rusztowań
Rusztowania rurowe
Stężanie rusztowań
Wymagania dotyczące rur
Zabezpieczenia

aa
Propozycje dobrych praktyk wobec podwykonawców na budowach

aa
Bezpieczne remonty maszyn - dobre praktyki
Produkcja: Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu.

Prezentacja dotyczy procedur związanych ze skutecznym izolowaniem energii podczas prowadzenia prac remontowych na obiektach, maszynach i instalacjach technicznych eksploatowanych w zakładzie górniczym


Do pobrania: Prezentacja pt. LOTOTO

aa
EURO 2012 -prewencja dobre praktyki
Produkcja: Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu.

Do pobrania: EURO 2012 -prewencja dobre praktyki-prezentacja

aa
Przykłady dobrych praktyk z zakresu bhp w różnych branżach

aa
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO, jako źródło wdrażania dobrych praktyk
Zagadnienia:

• Pojęcie dobrych praktyk.
• Problemy wdrażania i jakości oceny ryzyka zawodowego.
• Nowe czynniki ryzyka zawodowego.
• Propozycja utworzenia bazy wymiany dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Do pobrania: Ocena ryzyka zawodowego - prezentacja

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 01.10.2019 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews