HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYPADKI

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Informacje o stanie wypadkowości w Wielkopolsce w pierwszym półroczu 2016 roku
Według danych opublikowanych 02.09.2016 r. przez Główny Urząd Statystyczny, w pierwszym półroczu 2016 roku, w województwie wielkopolskim liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wyniosła ogółem 4878 osób. Z liczby ogółem, 3 osoby uległy wypadkom śmiertelnym, 22 osoby – wypadkom ze skutkiem ciężkim, a 4853 osoby – wypadkom ze skutkiem lekkim.

aa
Śmierć w szybie urządzenia wiertniczego
I N F O R M A C J A dostarczona przez Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu w sprawie wypadku śmiertelnego zaistniałego w dniu 23 lutego 2015 r. ok. godz. 19:59 w zakładzie wykonującym roboty geologiczne, któremu uległ pomocnik otworowy wiertacza, lat 30, zatrudniony 3 lata w zakładzie wykonującym roboty geologiczne.

aa
Ciężki wypadek w odkrywkowym zakładzie górniczym
I N F O R M A C J A dostarczona przez Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu w sprawie wypadku ciężkiego, jaki miał miejsce w dniu 17 lutego 2014 roku, około godz. 11:00 w odkrywkowym zakładzie górniczym, któremu uległ kierowca lat 34, zatrudniony w firmie obcej.

aa
Śmiertelny wypadek w zakładzie górniczym
I N F O R M A C J A dostarczona przez Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu w sprawie wypadku śmiertelnego, jaki miał miejsce w dniu 18.10.2013 r., ok. godz. 9:35 w zakładzie górniczym eksploatującym kruszywo naturalne, któremu uległa osoba dozoru średniego, lat 63, zatrudniona w zakładzie górniczym 45 lat.

aa
Wypadek śmiertelny na terenie Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie na odkrywce „Jóźwin"
I N F O R M A C J A dostarczona przez Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 19.12.2011 r., około godziny 8:15 w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. na odkrywce „Jóźwin”, któremu uległ monter konstrukcji stalowych zatrudniony w firmie obcej FUGO S.A. w Koninie, lat 43.

aa
Wypadek operatora koparki w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie
I N F O R M A C J A dostarczona przez Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu w sprawie wypadku, zaistniałego w dniu 31.01.2011 r., około godziny 8:50 w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. na odkrywce „Jóźwin” Pole IIB , któremu uległ operator koparki wielonaczyniowej oddziału górniczego JG-3, lat 37, pracujący w górnictwie 16 lat.

aa
Pochwycenie górnika podczas wykonywania prac związanych z naprawą uszkodzonej taśmy przenośnika w Kopalni Węgla Kamiennego "Murcki - Staszic"
I N F O R M A C J A dostarczona przez Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 26 stycznia 2011 r., około godziny 9:38, w KHW S. A. Kopalni Węgla Kamiennego „Murcki - Staszic” Ruch „Staszic” w Katowicach, któremu uległ młodszy górnik oddziału górniczego ds. robót pomocniczych obsługa odstawy głównej - dół PTD/GN, lat 22, pracujący w górnictwie 3 lata.

aa
Śmiertelny wypadek górnika Kopalni "Olkusz-Pomorzany" podczas wykonywania otworów strzałowych
I N F O R M A C J A dostarczona przez Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 18.01.2011 r. około godz. 20:15 w Kopalni „Olkusz-Pomorzany” należącej do Zakładów Górniczo - Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie, któremu uległ górnik przodowy, lat 41, pracujący w górnictwie 19 lat.

aa
Pochwycenie mechanika naprawiającego koparkę linową
I N F O R M A C J A dostarczona przez Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu
w sprawie wypadku śmiertelnego, jaki miał miejsce w dniu 9.10.2010 r., o godz. 11:00, w zakładzie górniczym „Młyniec XXXIII”, którego przedsiębiorcą jest SORT-KRUSZ Eksploatacja Kruszywa Naturalnego, któremu uległ, pracownik fizyczny - mechanik, lat 63, nie zatrudniony w zakładzie górniczym „Młyniec XXXIII”.

aa
Przygniecenie kabiny kierowcy
Na początku kwietnia bieżącego roku na dużej budowie realizowanej na terenie gminy Kórnik, w wypadku przy pracy poniósł śmierć kierowca samochodu ciężarowego.
Kierowca po rozładunku żwiru nie opuścił skrzyni ładunkowej samochodu m-ki Man i ruszając do przodu zahaczył o belkę konstrukcyjną montowanej hali.

aa
Porażenie prądem elektrycznym 15kV
W dniu 11.09.2009 roku na terenie budowy w Złotnikach gm. Suchy Las wydarzył się wypadek zbiorowy porażenia prądem elektrycznym do linii 15kV , przy nowo wybudowanej hali przemysłowej.

aa
Upadek walca drogowego ze skarpy
Podczas kierowania walcem typu VV-70 poszkodowany bez uprawnień do obsługi tej maszyny budowlanej, w trakcie wykonywania manewru cofania, doprowadził do jej upadku ze skarpy, doznając złamania ramienia lewej ręki oraz obrażeń głowy.

aa
Wyrwanie kciuka lewej ręki podczas wiercenia
Pracownik zatrudniony jako ślusarz wykonywał prace wiertarskie polegające na pogłębieniu otworów w stalowej tulei. Podczas pogłębiania otworu w kolejnym stalowym elemencie, nastąpił jego obrót, powodując wyrwanie kciuka lewej dłoni, którą trzymał tuleję.

aa
Stoczenie się samochodu ciężarowego z pochyłości, podczas odpowietrzania hamulców
Pracownik wykonywał odpowietrzanie hamulców przednich kół samochodu ciężarowego, zaparkowanego na pochyłym terenie. W pewnym momencie na skutek nieszczelności zaworu pneumatycznego układu hamulca ręcznego samochód zaczął się staczać z pochyłości. Mimo nacisku na pedał hamulca, kierowca znajdujący się w kabinie samochodu ciężarowego nie mógł zatrzymać pojazdu.
Leżący na brzuchu pod samochodem pracownik, w wyniku przesuwania się pod nim wystających elementów podwozia samochodu, doznał urazów wyrostków mieczykowatych kręgosłupa oraz licznych otarć skóry.

aa
Upadek z dachu
Pracownik firmy budowlanej zajmującej się montażem daszków kominowych został poproszony przez pracodawcę znajdującego się wraz z innym pracownikiem na dachu budynku (na wysokości ok. 4m) o podanie narzędzi.
Pracownik wszedł przez okno dachowe na dach pokryty blachodachówką, która w tym dniu była wilgotna, z uwagi na występującą rosę. Poszkodowany poślizgnął się na blachodachówce i upadł na betonowy taras, czego skutkiem było wstrząśnienie mózgu, stłuczenie głowy oraz tułowia.

aa
Pochwycenie włosów przez nieosłonięty wałek napędu mechanizmu przenośnika
Dwie pracownice na przeciwległych stanowiskach obsługiwały maszynę do sortowania jaj ( typ WOBA 2000; import z Niemiec). Jedna pracownic ładowała do maszyny puste wytłaczanki, druga odbierała pełne wytłaczanki ( wypełnione jajami) i układała je na paletach. Zdarzenie nastąpiło o godzinie 1100 kiedy usłyszano krzyk pracownica pracującej na stanowisku odbioru pełnych wytłoczek. Okazało się, że poszkodowana leży z pokrwawioną głową w przejściu między elementami sortownika.

aa
Pochwycenie ręki przez ślimak urządzenia przenośnikowego
Pracownik nadzorował stan techniczny urządzeń w oczyszczalni ścieków. W trakcie obchodu na stanowisku sito piaskownika zauważył nieprawidłową pracę urządzenia na odcinku przenośnika ślimakowego. W celu usunięcia awarii odkręcił 4 śruby pokrywy maskującej by dostać się do ślimaka. Czynności te wykonywał przy włączonym zasilaniu urządzenia. W trakcie wykonywanych prac związanych z odblokowaniem ślimaka, nastąpiło nagłe jego uruchomienie, co wskazywałoby na zadziałanie czujki w cyklu automatycznym i pochwycenie palców prawej ręki, wciągnięcie ręki i w konsekwencji ucięcie przedramienia.

aa
Wybuch pyłu cukrowego spowodowany przez iskrę
Wybuch pyłu cukrowego nastąpił w Cukrowni podczas wykonywania prac remontowych przez inną firmę. Do wybuchu doszło podczas przecinania szlifierką kątową rury przesypowej. Wybuch spowodował wyrwanie ścian osłonowych, uszkodzenie instalacji oraz pożar w pomieszczeniu filtra pyłu. Oparzenia twarzy doznało dwóch pracowników.

aa
Pochwycenie przez mechanizm zgrabiarki przy wykonywaniu prac na polu
Pracownik za pomocą zestawu Zetor 7211 i zgrabiarka FELLA typ TS 300 wykonywał na polu indywidualnego rolnika usługę polegającą na zgrabianiu zielonki na kiszonkę. Około 22 00 usługobiorca, po przyjściu na pole, stwierdził, że pracownik wykonujący prace polowe został pochwycony przez elementy robocze zgrabiarki.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 01.10.2019 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews